Webinars

Learn from us and our guests!

webinar

Is Serverless Right for Your Next Project? A Cost Evaluation💰

Discover how IT leaders can strategically navigate serverless technology and optimize costs in our webinar, guiding you towards effective decision-making for your upcoming projects.

webinar

7 security best practices for databases on AWS​

Join our AWS RDS database security webinar to learn best practices for safeguarding sensitive data in the cloud. Learn about encryption, secrets, rotation, access controls, backups and monitoring.

webinar

Personal Branding w IT

Dowiedz się jak budować profesjonalną markę osobistą. Gdzie profesjonalista powinien być widoczny? Jak zbudować swoją markę osobistą? Dowiedz się!

webinar

Jak pisać integracje do Terraform?

Dołącz do darmowego webinaru i odkryj, jak tworzyć własne pluginy Terraform. Prowadzący to certyfikowany ekspert.

webinar

Terraform Associate – certyfikat w zasiÄ™gu Twojej rÄ™ki?

Poznaj kluczowe informacje dotyczÄ…ce certyfikatu Hashicorp Terraform. ProwadzÄ…cy to certyfikowany ekspert Terraform.

webinar

Jak znaleźć pierwszą pracę w IT?

Dowiedz się jak budować profesjonalną markę osobistą. Gdzie profesjonalista powinien być widoczny? Jak zbudować swoją markę osobistą? Dowiedz się!

webinar

Mastering the Scale 🚀​ Waste-Elimination when Expanding IT Teams​

Discover the art of scaling IT teams without compromise—eliminate waste, boost productivity, and drive success. Learn to scale your IT teams, eliminate waste, and optimize performance. Gain insights from industry experts, real-world examples.